முழுகாப்பு - Jan 2011

                                நமது      இரணியல்  கீழத்தெரு    ஸ்ரீசிங்க   ரட்சக    விநாயகர்   கோவிலில்    ஜனவரி  17-ம்  தேதி   திங்கள்

                 கிழமையன்று   விநாயகருக்கு   முழுகாப்பு     மிக      சிறப்பாக     செய்யப்பட்டது.    இந்த மாத  பிரதோஷமும் இதே

                 நாளில்  வந்ததால்  சிவபெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டது.

                                                                     முழுகாப்பு நடத்தியவர்     -  திரு.ஜெகதீசன் (Australia)

                                                                                                                        (S/o.மகாதேவன் பிள்ளை, இரணியல்)

                                                                     பிரதோஷம் நடத்தியவர்  -  திரு.S.சிவராஜ் (Kenya)

Back

 


 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்