கும்பாபிஷேகம் - பணிகள் - Oct  2012 வரை

                                     இரணியல்  கீழத்தெரு  செட்டு சமுதாய   ஸ்ரீசிங்க   ரட்சக   விநாயகர்  கோவிலில்   கும்பாபிஷேகம்

              நடத்த தீர்மனிக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேக பணிகள்  நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக மிக வேகமாக 

              நடைபெற்று    வருகின்றது.     இதுவரை  கோபுர   பணிகள்   80%  முடிவடைந்துள்ளது.   மூலஸ்தான   விநாயகர் 

              கோபுரம்,   சிவன்  கோவில்   மற்றும்   மீனாட்சியம்மன்   கோவில்   கோபுர   வேலைகள்   நிறைவடைந்துள்ளது. 

              கோபுரங்களுக்கு  வர்ணம்  பூசும்  பணி மட்டும்  நிலுவையில்  உள்ளது.  கோவில்  முகப்பு  கோபுரம்  அமைக்கும்

              பணி  மிக  வேகமாக   நடைபெற்று  வருகிறது.   இப்பணியும்  விரைவில்  முடிவடையும்  தருவாயில்  உள்ளது.

              விவரம் வருமாறு.                                                   

           

           

           

           

           

           

           

           

                                                                                                                             

                                                                                                             இவண்

                                                                                 கும்பாபிஷேக விழா பணிக்குழு

  Back 


 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்