கும்பாபிஷேகம் - பணிகள் - Aug  2012 வரை

                                     இரணியல்  கீழத்தெரு  செட்டு சமுதாய   ஸ்ரீசிங்க   ரட்சக   விநாயகர் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம்

              நடத்த தீர்மனிக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேக பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றது. இதுவரை கோபுர பணிகள்

              60% முடிவடைந்துள்ளது.  மூலஸ்தான  விநாயகர் கோபுரம், சிவன் கோவில் மற்றும் மீனாட்சியம்மன் கோவில்

              கோபுர  வேலைகள் விரைவில் நிறைவடைய  உள்ளது.       அதன் விவரம் வருமாறு.

விநாயகர் கோபுர வேலைகள் 

                  

                                                              சிவன் கோவில் கோபுர வேலைகள்                                                                          

                                      

 

                                                         மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கோபுர வேலைகள்

                    

                                                                                         முகப்பு கோபுர வேலைகள்

                                           

                  

                                                                       

                                                                                                             இவண்

                                                                              கும்பாபிஷேக விழா பணிக்குழு

                                                                                                             Back 


 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்