கும்பாபிஷேகம் - தொடக்க விழா பூஜை

                                   இரணியல்  கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய  ஸ்ரீசிங்க  ரட்சக  விநாயகர்  கோவிலில்  கும்பாபிஷேகம் நடத்த  

             தீர்மனிக்கப்பட்டு  கோவில் கும்பாபிஷேக பணிகள் 100%  முடிவடைந்து  நமது  கீழத்தெரு  ஸ்ரீசிங்க ரட்சக  விநாயகர் 

            கோவில்  அஷ்ட  பந்தன  மகாகும்பாபிஷேகம் ஜனவரி மாதம் 15-ம் தியதி தொடங்கி உள்ளது இதன்   விவரம்          

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

இவண்

                                                                                 கும்பாபிஷேக விழா பணிக்குழு

  Back 


 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்