காவடி முருகன் - 2018

       

                                 1193-ம்   (2018) -ம்   வருடம்   நடைபெற    இருக்கும்    86-ம்   வருட  காவடிகெட்டு   விழாவிற்காக    காவடி

           முருகனை  தேர்ந்தெடுக்கும் குலுக்கல்  15-12-2017 வெள்ளிகிழமை  அன்று  நமது  இரணியல் கீழத்தெரு  செட்டி

           சமுதாய   ஸ்ரீசிங்க  ரட்சக  விநாயகர் தேவஸ்தானத்தில் வைத்து  நடைபெற்றது.   இதில்  2  காவடி முருகன்கள்

           அவர்களின்  விருப்பத்தின்  பேரில்  தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.   காவடிமுருகன்கள் பெயர் விவரம்  பின்வருமாறு

                                                                                                                                   

                             திரு. R. முத்துகிருஷ்ணன்                                                                                                             திரு. N. கிரீஷ்

                                  திருவனந்தபுரம்                                                                                                 இரணியல்                                            

                                   காவடி கெட்டு விழாவானது  பிப்ரவரி  20,  2018   செவ்வாய்கிழமை  அன்று  நடைபெற  உள்ளது.    நமது 

                  சமுதாய   மக்கள்   அனைவரும்    தவறாது    இவ்விழாவில்   கலந்து   கொண்டு   கந்த  கடவுள்  அருள்  பெற்று  

                  செல்லுமாறு   அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

இவண்,

செட்டு சமுதாய நிர்வாகிகள்,

கீழத்தெரு, இரணியல்.

Back

[footer.htm]