காவடி கெட்டு - 15th Feb 2013

                                        நமது இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய ஸ்ரீசிங்க ரட்சக விநாயகர் கோவிலில் 2013 ,பிப்ரவரி மாதம்

                        15-ம் நாள் காவடிகெட்டு விழா மிக விமரிசையாக கொண்டாடபட்டது.  அதன் விவரம் வருமாறு

காவடிகெட்டு - மூன்றாம் நாள் பூஜ

 

காவடிகெட்டு -  காவடி ஆற்றுக்கு செல்லுதல்

 

காவடி கலசத்தில் எண்ணெய் அடைத்தல்

 

காவடி அலங்காரம்


காவடி பவனி

 

காவடிகெட்டு - மாலை திருச்செந்தூர் புறப்படுதல்

 

வேல்காவடி


 

Back

 

 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்