நிகழ்ச்சி நிரல் - காவடிகெட்டு - 2013

              

                                                     காவடிகெட்டு   விழா  பூஜை   நாள்   மற்றும்   நேரங்கள்   பின்வருமாறு

13-02-2013

காலை 7:00 மணி

காவடி மற்றும் வேல் பூஜையில் வைக்கப்படும். மூன்று நாட்கள் தினமும் காலையும், மாலையும் பூஜை நடைபெறும்.

15-02-2013

மாலை 6:00 மணி

வேல்காவடி முருகனுக்கு அலகு குத்துதல்

15-02-2013

மாலை 6:45 மணி

நாதஸ்வர மேளம் நடைபெறும். 

15-02-2013

மாலை 8:30 மணி

காவடி பூஜை நடைபெறும். 

15-02-2013

மாலை10:30 மணி

கறிக்காய் வெட்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். 

16-02-2013

காலை 3:00 மணி

காவடியை ஆற்றுக்கு கொண்டு சென்று நீராட்டும் நிகழ்ச்சி.

16-02-2013

காலை 3:15 மணி 

காவடிக்கு எண்ணெய் எடுக்க செல்லுதல். 

16-02-2013

காலை 4:45 மணி 

காவடி கலசத்தில் எண்ணெய் அடைத்தல். 

16-02-2013

காலை 5:15 மணி 

காவடி அலங்காரம் நடைபெறும்.

16-02-2013

காலை 7:30 மணி 

காவடி அலங்கார தீபாராதனை நடைபெறும். 

16-02-2013

காலை 8:00 மணி 

காவடி பவனி புறப்படுதல். 

16-02-2013 

காலை 12:00 மணி

காவடி பவனி முடிந்து காவடி கோவிலில் இறக்கப்படும். 

16-02-2013

மதியம் 12:10 மணி 

அன்னம் படைத்து காவடிக்கு தீபாராதனை நடத்தப்படும்.

16-02-2013

மதியம் 12:30 மணி 

அன்னதானம் (கஞ்சி தர்மம்) நடைபெறும். 

16-02-2013

மாலை 5:00 மணி

காவடி பூஜை மற்றும் காவடி பவனி 

16-02-2013 மாலை 5:30 மணி  திருச்செந்தூருக்கு பாதயாத்திரையாக காவடி புறப்படும். 
17-02-2013 காலை 8:00 மணி காவடி சமூகரெங்கபுரம் சென்றடையும். அங்கே மதியம் 12:30 மணி அளவில் கஞ்சிதர்மம் நடைபெறும்
18-02-2013 இரவு 10:00 மணி  கல்லாற்றில் வைத்து காவடிக்கு பஞ்சாமிர்தம் வைத்து பூஜை செய்து காவடி முருகனால் திருச்செந்தூருக்கு எடுத்து செல்லப்படும்.
20-02-2013 காலை 8:00 மணி காவடிக்கு பூ அலங்காரம் செய்து இ.கீ.செ.ச. சத்திரத்தில் இருந்து கோவிலுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கு காவடியில் உள்ள எண்ணெயை கொண்டு முருகனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படும்.

20-02-2013

மதியம் 12:30 மணி

இ.கீ.செ.ச சத்திரத்தில் வைத்து அன்னதானம் நடைபெறும்.

                             காவடியை  பாத  யாத்திரையாக  கொண்டு சென்று  20-02-2013  புதன்கிழமை  காலை  8:00   மணி  அளவில்

            திருச்செந்தூரிலுள்ள   நமது   இரணியல்  கீழத்தெரு   செட்டு  சமுதாய  புதிய  கட்டிடத்தில்  வைத்து  தீபாராதனை 

            நடத்தப்படும்.    பின்னர்    காவடியை  செந்திலாண்டவர்   சந்நதிக்கு  எடுத்து   சென்று   காவடி   கலசத்தில்   உள்ள

            எண்ணையால் செந்திலாண்டவர்க்கு அபிஷேகம் நடைபெறும்.

                            மதியம்  12:00  மணி  அளவில்  இ.கீ.செ.ச. கட்டிடத்தில்  வைத்து  இடும்பன்  பூஜை  நடைபெறும். பின்னர்

             12:30  மணி   அளவில்   அன்னதானம்   நடைபெறும்.

                            மேற்கூறிய    இவ்விழாக்களுக்கு    நமது     சமுதாய    மக்கள்    அனைவரும்   குடும்பத்துடன்   தவறாது

             வருகை   தந்து  விழாவினை   சிறப்பித்து   முருகனருள்  பெற்று  செல்லுமாறு  அன்புடன்  அழைக்கிறோம்.

                           இக்காவடிகெட்டு  விழாவிற்கு  சமுதாய  உறுப்பினர்கள் அனைவரும் காவடி வகைக்கு  Rs.200/-  மற்றும்  

             மேற்கூறிய அன்னதானங்களுக்கு தங்களால்  இயன்ற   பொருளுதவியும்,   பண   உதவியும்  தந்து விழாவினை 

             சிறப்பித்து   செந்திலாண்டவர்  அருள்   பெற்றுய்யுமாறு   அன்புடன்   வேண்டுகிறோம்.

          

             குறிப்பு :   காவடிகெட்டு  மற்றும்  அன்னதானத்திற்கு  பண  உதவி  செய்ய  விரும்பும்  பக்தர்கள்   M.O   அல்லது

                         "EKK Annadhana kuzhu"   என்ற   பெயரில்    வரைவோலை / காசோலை    எடுத்து

செயலாளர்,  

ஸ்ரீசிங்க   ரட்சக   விநாயகர்  தேவஸ்தானம்,   

கீழத்தெரு,     இரணியல்,     

நெய்யூர்    அஞ்சல்  - 629802    

                                            என்ற     முகவரிக்கு     அனுப்பி    வைக்குமாறு   அன்புடன்   கேட்டுக்   கொள்ளபடுகிறார்கள்.

                                

                 குறிப்பு 2:   மேற்கூறிய   நிகழ்ச்சி   நிரலில்   நேரம்   மாறுதலுக்குட்பட்டது.

 

Back

 

 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்