அழைப்பிதழ்கள்

வ.எண் பொருள்  நாள்  நேரம்  இடம்
2019-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
3 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 10-Feb-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 10-Feb-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 வருஷாவருஷம் அழைப்பிதழ் 17-Jan-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2018-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
12 கார்த்திகை சிறப்பு அழைப்பிதழ்   17-Nov-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
11 பொது கூட்ட அழைப்பிதழ் 4-Nov-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
10 A-வகுப்பு கூட்ட அழைப்பிதழ் 4-Nov-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
9 தியானேஸ்வரர் அன்னாபிஷேகம் 24 - Oct-2018 பகல் 12 மணி ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் View
8 குரு பகவான் பூஜை 04-Oct-201818 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
7 விநாயகர் சதுர்த்தி விழா 2018 - அழைப்பிதழ் 13-Sep-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
6 ஆடி நிறை 2018 - அழைப்பிதழ் 15-Aug-2018 7:45 A.M ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
5 முத்தாரம்மன் கோவில் கொடைவிழா அழைப்பிதழ் - 2018 13, 14,மற்றும் 15-May-2018   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
4 முத்தாரம்மன் கோவில் கொடை முன்னறிவிப்பு அழைப்பிதழ் - 2018 08-may-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
3 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 20-Feb-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 20-Feb-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 வருஷாவருஷம் அழைப்பிதழ் 27-Jan-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2017-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
5 விநாயகர் சதுர்த்தி 2017 - அழைப்பிதழ் 25-Aug-2017 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
4 ஆடி செவ்வாய் 2017 - அழைப்பிதழ் 12-Aug-2017 6:30 P.M ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
3 ஆடி நிறை 2017 - அழைப்பிதழ் 30-July-2017 7:00 A.M ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 01-Mar-2017 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 01-Mar-2017 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2016-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
5 பொது கூட்ட அழைப்பிதழ் 6-Dec-2016 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
4 A-வகுப்பு கூட்ட அழைப்பிதழ் 6-Dec-2016 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
3 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 13-Feb-2016 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 13-Feb-2016 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 திருச்செந்தூர் புதிய கட்டிடம் திறப்பு விழா 20-Jan-2016 காலை 10:00 மணி திருச்செந்தூர் View
2015-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
7 A-வகுப்பு கூட்ட அழைப்பிதழ் 01-Nov-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
6 பொது கூட்ட அழைப்பிதழ் 01-Nov-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
5 தியானேஸ்வரர் அன்னாபிஷேகம் அழைப்பிதழ் 27-Oct-2015 மாலை 5:30 மணி ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் View
4 புதிய கட்டிடம் அடிக்கல் நாட்டு விழா அழைப்பிதழ் -திருச்செந்தூர் 27-Aug - 2015 திருச்செந்தூர் View
3 முத்தாரம்மன் கோவில் கொடை முன்னறிவிப்பு அழைப்பிதழ் - 2015 23-May-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 23-Feb-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 23-Feb-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2014-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
7 பொது கூட்ட அழைப்பிதழ் 4-Nov-2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
6 A-வகுப்பு கூட்ட அழைப்பிதழ் 4-Nov-2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
5 கார்த்திகை சிறப்பு அழைப்பிதழ்   17-Nov-2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
4 முத்தாரம்மன் கோவில் - சிறப்பு பூஜை - 2014 12 மற்றும் 13 May 2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் View
3 சித்திரை ஆயில்யம் - 2014 7-May-2014 ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு         6-Feb-2014

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
1 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 6-Feb-2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
2013-ம் ஆண்டு அழைப்பிதழ்கள்
வ.எண் பொருள்  நாள்  நேரம்  இடம்
5 கார்த்திகை சிறப்பு அழைப்பிதழ் 15-Nov-2013 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
4 முத்தாரம்மன் கோவில் கொடைவிழா அழைப்பிதழ் 13, 14,மற்றும் 15-May-2013   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
3 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 16-Feb-2013

  ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 16-Feb-2013 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
1 கும்பாபிஷேகம் அழைப்பிதழ் 22-Jan-2013 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் View
2012-ம் ஆண்டு அழைப்பிதழ்கள்
வ.எண் பொருள்  நாள்  நேரம்  இடம்
10 கும்பாபிஷேக பரிகார பூஜை 17-Dec-2012   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
9 கார்த்திகை சிறப்பு - அழைப்பிதழ் 16-Nov-2012   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
8 சித்திரை ஆயில்ய விழா - அழைப்பிதழ் 30-Apr-2012   ஒடுப்பறை நாககரம்மன் கோவில்,  இரணியல்  View
7 கும்பாபிஷேக தொடக்கவிழா - அழைப்பிதழ் 26-Apr-2012

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View
6 பொதுக்கூட்டம் அழைப்பிதழ் 12-Feb-2012   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
5 A- வகுப்பு பொதுக்கூட்டடம்   12-Feb-2012   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

4 ஒடுப்பறை புதிய மேற்கூரை திறப்புவிழா அழைப்பிதழ் 12-Feb-2012   ஒடுப்பறை நாககரம்மன் கோவில்,  இரணியல்  View
3 வருஷாவருஷம் - 2012 அழைப்பிதழ் 3-Feb-2012   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 26-Feb-2012   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
1 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 26-Feb-2012 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
2011-ம் ஆண்டு அழைப்பிதழ்கள்
வ.எண் பொருள்  நாள்  நேரம்  இடம்
6 கார்த்திகை சிறப்பு - அழைப்பிதழ் 17-Nov-2011  

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
5

ஆடி நிறை விழா

04-Aug-2011 7:00 AM  ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
4 ஆடி செவ்வாய் Every Tuesday in Aadi Month 7:00PM   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
3 ஆயில்யம் அழைப்பிதழ் 10-May-2011  ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் View

2

காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு

09-Feb-2011

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

1

காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ்

09-Feb-2011

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

2010 - ம் ஆண்டு அழைப்பிதழ்கள்

வ.எண்

பொருள் 

நாள் 

நேரம் 

இடம்

1

பொதுக்கூட்டம்

19-Dec-2010

4:00PM 

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

2

A-வகுப்பு பொதுக்கூட்டம்

19-Dec-2010

3:30 PM 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

 

Back

[footer.htm]