ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே - விழா நாட்கள்

                           இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய  ஸ்ரீசிங்க  ரட்சக  விநாயகர் கோவிலில் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும்

            விழா   நாட்கள்   அனைத்தும்   கீழே  உள்ள    நாள்காட்டியில்  குறித்து  காட்டப்பட்டுள்ளது.         ஒவ்வொரு விழாவின்

            sponser     அறிய    அந்த   நாளில் double click செய்யவும்.

"

2012-ம் ஆண்டுக்கான பிரதோஷம் & சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் மற்றும் விழா நடத்துபவர்கள்

                           ஒவ்வொரு  மாதமும்  2  பிரதோஷ  நாட்கள்  மற்றும்  1  சதுர்த்தி  நாள்   நமது  ஸ்ரீசிங்க   ரட்சக   விநாயகர் 

            தேவஸ்தானத்தில்   ஒவ்வொரு   நபர்களால்   தனிப்பட்ட   முறையில்   நடத்தப்படுகிறது.     2012- ம்   ஆண்டுக்கான 

            பிரதோஷம்    மற்றும்    சங்கடஹர    சதுர்த்தி   நாட்கள்   மற்றும்   அதனை   நடத்தும்   அன்பர்கள்   விவரம்    கீழே

            தரப்பட்டுள்ளது.      இவ்விழாக்களை    நடத்த    விரும்பும்    அன்பர்கள்    இரணியல்   கீழத்தெரு   செட்டு   சமுதாய

            பொருளாளர்    திரு.S.சிவகுமார்  ( Mobile : +91-9443657529 )   அவர்களை   தொடர்பு    கொள்ளுமாறு   அன்புடன் 

            கேட்டு    கொள்கிறோம்.    அல்லது   நீங்கள்  நடத்த  விரும்பும்  பிரதோஷம்  மற்றும்  சங்கடஹர  சதுர்த்தி  நாளை  

            ssrvderaniel@yahoo.com or ekcsssrvd@gmail.com என்ற  மின்னஞ்சலில் ஒரு மாதத்திற்கு  முன்னர்  தெரிவிக்கவும்.

                     ஸ்ரீசிங்க ரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்
                                         கீழத்தெரு, இரணியல்
                                        சதுர்த்தி நாட்கள் - 2012
வ.எண்       நாள்                    விழா நடத்துபவர்கள்
1 12-Jan-12
வியாழன் (மா)
திரு.C.K.S.குமார், இரணியல்
2 11-Feb-12
சனி (தை)
திரு.K.S.நடராஜன் & திரு.K.S.தங்கபிரதீஷ் இரணியல்
3 11-Mar-12
ஞாயிறு (மாசி)
பிரதோஷ கமிட்டி, இரணியல்
4 9-Apr-12
திங்கள் (பங்)
திருமதி. கோமளா, இரணியல்
5 9-May-12
புதன் (சித்)
திரு.மோகன்ராஜ்,துபாய்&திரு.சுப்பிரமணியம் இரணியல்
6 7-Jun-12
வியாழன் (வை)
திரு.S.கோலப்பா பிள்ளை, இரணியல்
7 7-Jul-12
சனி (ஆனி)
திரு.சிவகுமார் (ஸ்ரீகண்டன்), இரணியல் &
8 5-Aug-12
ஞாயிறு (ஆடி)
திரு.C.விஜயகுமார், இரணியல்
9 4-Sep-12
செவ்வாய் (ஆவணி)
திரு.A.V.ரமேஷ் இரணியல் &
10 3-Oct-12
புதன் (புரட்)
திரு.T.சாந்திவாசன், இரணியல்
11 2-Nov-12
வெள்ளி (ஐப்)
திரு.S.சிவசண்முகம் & திரு.S.சிவகுமார்  இரணியல்
12 2-Dec-12
ஞாயிறு (கார்)
திரு.S.குற்றாலம் பிள்ளை, இரணியல்

 

                      ஸ்ரீசிங்க ரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்
                                       கீழத்தெரு, இரணியல்
                                            பிரதோஷம் - 2012
வ.எண்       நாள்                          விழா நடத்துபவர்கள்
1 6-Jan-12
வெள்ளி (மார்)
திரு.S.சிவகுமார் &   திருமதி.கோமளா  இரணியல்
2 20-Jan-12
வெள்ளி (தை)
பிரதோஷ கமிட்டி, இரணியல்.
3 5-Feb-12
ஞாயிறு (தை)
திரு.S.கோலப்பாபிள்ளை & திரு. R.ரெஞ்சித் தாணு
இரணியல்
4 19-Feb-12
ஞாயிறு (மாசி)
K.முருகேஷ், இரணியல்
5 6-Mar-12
செவ்வாய் (மா)
6 20-Mar-12
செவ்வாய் (பங்)
7 4-Apr-12
புதன் (பங்)
திரு.S.முருகன் இரணியல்
8 18-Apr-12
புதன் (சித்)
திரு.சிவராமகிருஷ்ணன் & திரு.ஐயப்பன் இரணியல்
9 3-May-12
வியாழன் (சித்)
திரு.T.சாந்திவாசன் (ரகு) இரணியல்
10 18-May-12
வெள்ளி (வை)
திரு.சிதம்பரதாணு பிள்ளை & திரு.கிருஷ்ணதாஸ்,  இரணியல்
11 2-Jun-12
சனி (வைகா)
திரு.V.சுப்பிரமணியம் & திரு.கணேஷபிள்ளை
இரணியல்
12 16-Jun-12
சனி (ஆனி)
திரு.பகவதீஷ் பெங்களூர்
13 1-Jul-12
ஞாயிறு (ஆனி)
 
14 16-Jul-12
திங்கள் (ஆடி)
திருமதி.ராஜம் & திருமதி. கலா இரணியல்
15 30-Jul-12
திங்கள் (ஆடி
திரு.அண்ணாமலை தாஸ், இரணியல்
16 15-Aug-12
புதன் (ஆடி)
17 29-Aug-12
புதன் (ஆவணி)
S.அருண்குமார் இரணியல்
18 13-Sep-12
வியாழன் (ஆவ)
திரு.C.விஜயகுமார், இரணியல்
19 27-sep-12
வியாழன் (புர)
திரு.S.திருசிற்றம்பலம் பிள்ளை  &  திரு.P.கோவிந்தராஜ பெருமாள்,   இரணியல்.
20 13-Oct-12
சனி (புரட்)
திரு.சித்திரைபிரசாத், & திரு.C.M.நாகராஜ் (சென்னை)
21 27-Oct-12
சனி (ஐப்)
திரு.P.அண்ணாமலைபிள்ளை & திரு.K.மாதவன் பிள்ளை இரணியல்.
22 11-Nov-12
ஞாயிறு (ஐப்)
திரு.K. மாதவன் பிள்ளை (திருவிதாங்கோடு) &
திரு.T.மோகன் தாஸ் (நாகர்கோவில்)
23 25-Nov-12
ஞாயிறு (கார்)
திரு.A.வேலாயுதன் பிள்ளை  இரணியல்  &
24 11-Dec-12
செவ்வாய் (கார்)
 
25 25-Dec-12
செவ்வாய் (மார்)
S. ரவீந்திரன் சென்னை

                                            05-02-2012 அன்று திரு.ஐயாகுட்டி அவர்களால் முழுகாப்பு நடத்தப்பட்டது.

                                            2011-ம்  ஆண்டு  விழா  நாட்கள்,  பிரதோஷம்  மற்றும்  சங்கடஹர சதுர்த்தி  நாள்களை

                    பார்க்க   2011  இங்கே click பண்ணவும்                          

 

Back


 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்